Historia parafii

Rys historyczny

    Parafia powstała z podziału parafii św. Aniołów Stróżów i  parafii św. Barbary. Erygował ją kard. Henryk Gulbinowicz, Metropolita Wrocławski dekretem z 27 VI 1989 r. Jako tymczasowy kościół, służyła wtedy kaplica znajdująca się w domu parafialnym, wybudowanym wcze­śniej przez proboszcza ks. Adolfa lwanciowa.

   Budowę kościoła rozpoczęto wiosną 1990 r., a od Świąt Bożego Narodzenia 1998 r. jest używany na stałe. Obraz Patronki Matki Bożej Nieustającej Pomocy z 1901 r., zaopatrzony pieczęciami Leona XIII i posiadający swój kolejny numer, został przywieziony ze zburzonego kościoła w Tarnopolu przez ks. Apolinarego Wałęgę. Ks. Iwanciów przekazał go do tymczasowej kaplicy, a uroczyste przenie­sienie do nowego kościoła miało miejsce 27 VI 1999 r.

   Największą część zamieszkujących parafię stanowią lu­dzie starsi, często chorzy i niepełnosprawni. Przybyli z różnych stron Polski, część z Francji i ze Wschodu. Pracujący znajdują zatrudnienie w zakładach Strefy Ekonomicznej, inni w prywatnych firmach. Sporo ludzi dojeżdża do pracy poza Wałbrzych, najczęściej do Wrocławia.

    W uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy 27 VI 2014 r. Bp Ignacy Dec, Pasterz Kościoła Świdnickiego,  dokonał aktu konsekracji kościoła parafialnego.

Admin strony: adadmistronparaf68@gmail.com

Kontakt

ADRES

ul. Żegiestowka 3

58-301Wałbrzych

 +48 786658336

e-mail: kancelaria@mbnpwalbrzych.pl

 

 

Nr konta parafii

Bank SANTANDER

40 1090 2271 0000 0001 3128 5954

Copyright© Parafia MBNP Wałbrzych.   Wszelkie prawa zastrzeżone.