O SAKRAMENCIE

 

  „Cierpienie i choroby człowieka to jeden z najtrudniejszych problemów zawsze niepokojących ludzkość. Odczuwają to także chrześcijanie, jednak światło wiary pomaga im przeniknąć głębiej tajemnicę cierpienia i samo cierpienie mężniej znosić. Nie tylko bowiem na podstawie słów Chrystusa rozumieją znaczenie i wartość choroby dla własnego zbawienia i dla zbawienia świata, lecz także wiedzą, że gdy zachorują, Chrystus, który za swego życia na ziemi często nawiedzał i uzdrawiał chorych, okaże im swoją miłość” (SCH 1).

  W Starym Testamencie chorobę traktowano jako pewnego rodzaju sprawdzian, przeciwko któremu rodził się bunt, ale był też widoczny dostrzegalny element planu Bożego. Choroba często jest też drogą nawrócenia. W Nowym Testamencie Jezus jawi się jako Lekarz, którego nie potrzebują zdrowi, ale ci, co się źle mają. Jezus ukazuje miłość Bożą do każdego człowieka. W Ewangeliach to chorzy szukali Jezusa i starali się go dotknąć, bo moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich (por. Łk 6, 19).

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15).

  Sakrament namaszczenia chorych jest dla chorego szczególnym umocnieniem. Nie można go traktować jako zwiastuna nieuniknionej śmierci, czy jakiegoś magicznego znaku, który choremu na pewno przyniesie uzdrowienie. Często można się spotkać z określeniem „ostatnie namaszczenie”, które wskazuje nieuchronną i bliską śmierć. Często jest to powodem odkładania przyjęcia tego sakramentu na ostatnią chwilę. Nie jest to ostatni sakrament, ale sakrament, który ma być dla chorego umocnieniem i ratunkiem w chorobie. Dlatego nie powinniśmy odkładać tego sakramentu na ostatnią chwile.

NAMASZCZENIE CHORYCH

Admin strony: adadmistronparaf68@gmail.com

Kontakt

ADRES

ul. Żegiestowka 3

58-301Wałbrzych

 +48 786658336

e-mail: kancelaria@mbnpwalbrzych.pl

 

 

Nr konta parafii

Bank SANTANDER

40 1090 2271 0000 0001 3128 5954

Copyright© Parafia MBNP Wałbrzych.   Wszelkie prawa zastrzeżone.